BUSINESS MODEL CANVAS

Forretningsplanen skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og hvorfor man bør gjøre ting.

Alexsander Osterwalder er han som har utviklet Business Model Canvas,

Denne henger i strategien man ønsker å gå for. Det vil være viktig for hele markedet som  leverandører, samarbeidspartnere, kundegrupper, banker osv for hvordan oppstarten av bedriften skal foregå og hvordan den skal administreres

Modellen skal være en plan på hvordan en oppnår suksess. En oversiktlig forretningsmodell er viktig da den virker som en styringsverktøy for å fatte riktige beslutninger. Den fremstår som et virkemiddel som hjelper bedrifter med fokusere på sine aktiviteter og sikrer at viktige deler av virksomheten ikke overses.

De 9 trinnene i Business Model Canvas

  1. Kundesegmenter – Hvem ønsker selskapet å skape verdi for? Hvem skal du tilby dine varer/tjenester til?
  2. Verdiløfte – Hva er det du tilbyr som skaper verdi for kunden?
  3. Kanaler – Hvordan og hvor når du kundene dine?
  4. Kunderelasjoner – Hvordan forhold har du til kundene dine? Hvilke relasjoner ønsker du å ha?
  5. Inntektsstrøm – Kartlegging av dine inntekter, hvor kommer disse fra og hvilke pris kundene er villige til å betale
  6. Ressurser – Hva slags ressurser trenger du for å starte eller opprettholde driften?
  7. Kjerneaktiviteter – Hvilke aktiviteter må til for å skape resultater?
  8. Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere, og hva skal de gjøre i deres samarbeid?
  9. Kostnader – som siste komponent vil du har få en oversikt over hvilke kostnader du vil få eller har.

personlig forsto jeg denne filmen bedre og var en god forklaring på hvordan man kunne lære om denne modellen

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *