Det fremtidige valutaen

En blokkkjede kan ses på  som en journal som er blitt i et nettverk hvor nye transaksjoner eller endringer må godkjennes av alle i dette nettverket. Det er en ny teknologi som oppretter og overholder enighet mellom parter.

Du har sikkert hørt om Bitcoin som ble lansert i 2008 er en kryptovaluta som er basert på en blockchain teknologi. blokkjeder henger også tett sammen med «Bitcoin»

Ekstremt mye av dagens trafikk foregår på internettet, og blir kryptovaluta lagd brukervennlig, så kan dette fort bli populært. Dette kan dermed benyttes av nett-shop, streaming tjenester, sosiale medier, nett-spill og digitale valutakontoer

Akon City

Denne byen har raperen Akon gitt seg en 10 års frist på å bygge ut en kryptovaluta. Med denne tiden som kommer  og dette temaet blir dette en spennende by og følge utviklingen til.

Jeg personlig er en skeptiker til alt som har med teknologien og gjøre at det skal bli for avansert for nordmannen i gata, men jeg trur ikke dette er det siste man ser av kryptisk valuta om det er 5, 10 eller 20 år til det vet jeg ikke.

Bilderesultat for kryptovaluta

BUSINESS MODEL CANVAS

Forretningsplanen skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og hvorfor man bør gjøre ting.

Alexsander Osterwalder er han som har utviklet Business Model Canvas,

Denne henger i strategien man ønsker å gå for. Det vil være viktig for hele markedet som  leverandører, samarbeidspartnere, kundegrupper, banker osv for hvordan oppstarten av bedriften skal foregå og hvordan den skal administreres

Modellen skal være en plan på hvordan en oppnår suksess. En oversiktlig forretningsmodell er viktig da den virker som en styringsverktøy for å fatte riktige beslutninger. Den fremstår som et virkemiddel som hjelper bedrifter med fokusere på sine aktiviteter og sikrer at viktige deler av virksomheten ikke overses.

De 9 trinnene i Business Model Canvas

  1. Kundesegmenter – Hvem ønsker selskapet å skape verdi for? Hvem skal du tilby dine varer/tjenester til?
  2. Verdiløfte – Hva er det du tilbyr som skaper verdi for kunden?
  3. Kanaler – Hvordan og hvor når du kundene dine?
  4. Kunderelasjoner – Hvordan forhold har du til kundene dine? Hvilke relasjoner ønsker du å ha?
  5. Inntektsstrøm – Kartlegging av dine inntekter, hvor kommer disse fra og hvilke pris kundene er villige til å betale
  6. Ressurser – Hva slags ressurser trenger du for å starte eller opprettholde driften?
  7. Kjerneaktiviteter – Hvilke aktiviteter må til for å skape resultater?
  8. Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere, og hva skal de gjøre i deres samarbeid?
  9. Kostnader – som siste komponent vil du har få en oversikt over hvilke kostnader du vil få eller har.

personlig forsto jeg denne filmen bedre og var en god forklaring på hvordan man kunne lære om denne modellen

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title